Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Zájazdy

MDŽ NA ZÁMKU RÁJEC S KAMÉLIAMI,

PÁLENICA A ČOKOLÁDOVŇA

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“

TERMÍN: 11.3.2017

pre kolektív v období 2.-12.3.2017

CENA: 22,50 €

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5,50 hod., možnosť nástupu po Belušu. Po príchode do malebného mestečka Vizovice – náv-števa najslávnejšej pálenice v závode Rudolf Jelínek, ktorý je významným producentom a exportérom alkoho-lických nápojov. Vstupnou bránou do Distillery Landu je podniková predajňa, exkurzia začína v kinosále, kde sa v krátkom filme dozviete o vývoji pálenia na Valašsku, o procese výroby slivovice, v múzeu o vývoji a výrobe pá-leniek na Vizovicku. Ďalšou zastávkou je expozícia whisky, priestory egolizácie, „slivovicopád“, stáčiareň, záve-rečnou bodkou ochutnávka a malý darček ako pozornosť.

Pokračovanie do nádherného mesta Kroměříž, pamiatky UNESCO, ktoré je tiež nazývané „Hanácke Atény“. Pre-hliadka historického centra a exkurzia s ochutnávkou v čokoládovni, kde vyrábajú lahodnú čokoládu z čokolá-dových bôbov do najrôznejších foriem a tvarov. Dozvieme sa veľa nových a zaujímavých vecí o histórii čokolády, pestovaní na plantážach, prvých objaviteľoch, až po súčasnú výrobu obľúbených praliniek.

Odchod do Rájce nad Svitavou prehliadka zámku, ktorý je nazývaný architektonickým skvostom Moravy. Je to zá-mok francúzskeho typu s jedinečnou architektúrou, prepychovo zariadenými interiérmi, vybudovaný v štýle Ľu-dovíta XVI. Nachádza sa tu bohatá zbierka orientálneho porcelánu, obrazáreň s dielami slávnych európskych umelcov obdobia baroka a romantizmu, výnimočná knižnica, kaplnka...

Zámok je však unikátny aj svojou zbierkou kamélií, nájdete tu cca 400 klasických, aj tých menej známych druhov. Brány zámku sa otvárajú výnimočne pred sezónou – len pri tejto príležitosti. Najkrajšie, najvätšie a najvzácnejšie exempláre kráľovnej zimných kvetov sa vám predstavia v historických priestoroch zámku prekrásne aranžované. Aj prehliadka zámku je iná – v každej miestnosti je sprievodca, ktorý vás oboznámi s históriou a súčasne s výzdo-bou. V zámockom skleníku si môžete pozrieť pestovanie kamélií a kúpiť sadenice. Výstava je spojená s poraden-stvom a ukážkou aranžovania. Kvitnúce kamélie vyzdobia reprezentačné sály prízemia, v interiéroch uvidíte kríky až 60 ročných rastlín, ale i nové, vyšľachtené odrody zo zámockého záhradníctva.

Predpokladaný odchod do Žiliny o cca 17,00 hod.

 

 

STREDOVEKÉ MIKULČICE, TEMPLÁRI
A ZÁMOK BUCHLOVICE

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“

TERMÍN: 8.4.2017

pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 21,50 €

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

Možnosť nástupu po Trenčín

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., z P. Bystrice o 6,30 hod., po príchode na južnú Moravu návšteva Národnej kultúrnej pamiatky – Slovanského stredovekého hradiska Mikulčice. Na mieste, kde sa začínali české a slovenské národné dejiny nájdete vyznačené základy 10 kamenných kostolov a jedinej doteraz známej svetskej stavby z tohto slávne-ho obdobia našej histórie. V 8. a 9. st. tu bol Veľkomoravský hrad s rozsiahlym podhradím na ostrovoch v riečišti toku Moravy. Miesto možného pôsobenia slovanských vierozvescov Cyrila a Metoda. Nájdeme tu pohrebisko, po-zostatky mohutného valu, kolových mostov a vynikajúcu archeologickú expozíciu. Mikulčice usilujú o zápis do pamiatok Unesco.

Pokračovanie do obce s bohatou históriou spojenou s rádom templárskych rytierov,Čejkovíc. Prvá písomná zmien-ka pochádza z r. 1248, kedy tu býval templársky komtur Ekko. Čaká vás prehliadka historických Templárskych sklepov z 13. st., dozviete sa o pestovaní hrozna a výrobe vína s tradíciou od príchodu prvých tajomných templá-rov, ochutnáte 4 druhy vína a na záver dostanete pohárik ako suvenír.

Navštívime Bylinkový raj Sonnentor, prejdete sa voňajúcim skladom byliniek, vypočujete si zaujímavé informácie o ich pestovaní až po výrobu sáčku čaju. V podnikovej predajni si čaj, koreniny a bylinky môžete aj zakúpiť.

Zastávka na zámku Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Výni-močná architektúra, rozsiahle zbierky, významní majitelia a dôležitosť v dejinách posledných rokov habsburskej monarchie dávajú zámku význam presahujúci české hranice. Zámok bol galantným darom kniežaťa Petřvaldského

pre jeho manželku z talianskeho rodu Collona a poprední viedenskí architekti ho navrhli v talianskom štýle „Villa rustica“. Vznikla tak stavba s najčistejším štýlom barokovej vily v strednej Európe. Súbežne bola budovaná nád-herná baroková záhrada, ktorá dodnes očarí všetkých návštevníkov.

 

 

FLORA OLOMOUC 2017
J A R N É T R H Y – „ZÁHRADA PLNÁ ZMYSLOV“

TERMÍN: 22.4.2017

pre kolektív podľa požiadavky: 20.-23.4.2017

CENA: 15,50 €

V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Olomouce, sprievodca CK

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky

Výstavisko Flora Olomouc bude od 20. apríla patriť jarnej etape záhradníckej výstavy FLORA OLOMOUC – tradične

sprevádzanej Jarnými záhradníckymi trhmi a veľtrhom drobnej záhradnej mechanizácie Hortifarm. Usporiadatelia sľu-

bujú, že ponuka najväčšej a najstaršej kvetinovej výstavy v Českej republike /s tradíciou od roku 1958/ bude i tento rok

veľmi pestrá.

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6.00 hod. /možnosť nástupu v Bytči a v P. Bystrici/, po príchode do Olomouce – perly baroka, prehliadka historického centra – Horné námestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pa-miatkou Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, jedinečnou pamiatkou je súbor barokových fontán s figu-rálnou výzdobou s námetmi antickej mytológie, Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica s najväčšími varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po skončení prehliad-ky návšteva výstavy FLORA OLOMOUC. /Prehliadka centra nie je povinná, môžete stráviť celý deň na výstave./

Najväčší výstavný pavilón A bude už tradične vyhradený hlavnej expozícii výstavy s tisícovkami kusov okrasných vý-pestkov domácich a zahraničných pestovateľov. Veľkú kvetinovú expozíciu Zväzu kvetinárov a floristov ČR doplní

rozsiahla prehliadka pestovateľského umenia dlhoročného partnera olomouckých záhradníckych výstav Záhradníctva

mesta Viedne, špeciálna prehliadka orchideí Thajského kráľovstva, tulipánov a hyacintov holandských záhradkárov a

poľská expozícia. Na galérii pavilónu A budú môcť návštevníci obdivovať exponáty floristickej súťaže v aranžovaní kvetín, záplavu bal-

kónoviek, cibuľovín, jarných trvaliek, skalničiek, či vodných rastlín v expozícii Českého záhradkárskeho zväzu. V tej

nebude chýbať ani vyhľadávaná bezplatná záhradkárska poradňa.

Veľmi príťažlivý bude pavilón E s „japonskou záhradou“ a unikátnymi exponátmi z najväčšieho českého Múzea bonza-

jov v Starom Meste na Uherskohradisku. Vzácné bonzaje z Japonska, Kóreje a Číny /niektoré staršie než 250 rokov/

doplnia vystavovatelia zvláštnymi prírodným i kameňmi „suiseki“, vodnými plochami a drobnou záhradnou architektú-

rou. Súčasťou pavilónu bude i „bonzajová“ poradňa s ukážkami tvarovania bonzajov. Pavilóny G, H a voľné plochy bu-

dú patriť veľtrhu drobnej záhradnej mechanizácie Hortifarm a Jarným záhradníckym trhom s ponukou kvetín, zeleniny,

semien, okrasných rastlín, škôlkárskych výpestkov, záhradníckych pomôcok a potrieb. Voľne prístupné budú návštevníkom výstavy zbierkové skleníky výstaviska s exotickou flórou a faunou, botanická záhra-

da Univerzity Palackého Olomouc a botanická záhrada výstaviska Flora v susedných Bezručových sadoch so zaujímavý-

mi rastlinnými exponátmi. Pre kolektív ponúkame rozšírenie programu – zastávka na pútnom mieste Svatý Kopeček, alebo Z00 Olomouc

 

ZÁBAVNÝ RODINNÝ PARK - RABKOLAND
A POĽSKÉ TATRY - ZAKOPANÉ

TERMÍN: 30.4.2017

CENA: 18 €

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1,70 €

Cena vstupenky v Rabkolande na všetky atrakcie: dieťa do 85 cm 1 PLN, nad 85 cm 7,50 €

Starí rodičia s vnúčatami – vstupenka len 4 €/os. nad 60 r. !

PROGRAM:

Odchod z P. Bystrice o 5,50 hod., Žiliny o 6,30 hod. /možnosť nástupu smer Martin – Orava/ príchod do poľského mes-tečka Rabka – Zdrój, návšteva rodinného zábavného lunaparku s 34 atrakciami a so 180 pohyblivými figúrami. Miesto splnených detských prianí, ako stvorené pre rodiny s deťmi, s bohatou ponukou zábavných atrakcií. Okrem rôznych ko-lotočov navštívime múzeum rekordov a kuriozít, múzeum smiechu, strašidelný hrad, povozíme sa horskou dráhou či autodromom, spoznáme tajomstvá čarov v akadémii kúziel a ilúzií, vychutnáme si nádhernú panorámu z mlynského kola.

Rabkoland sa skladá zo 16 ulíc a 6 námestí, jeho mágiu vytvárajú pohyblivé sochy, ktorých to nájdete viac ako 150. Vo

Veselej farme hrá farmár na banjo a spieva pesničku starého Mac Donalda spolu so zvieratkami, navštívime aj straši-

delný zámok, pri vchode víta návštevníkov verklikár Lucek v goralskom kroji, krúti kľukou a rozpráva veselé príbehy.

V obchode „Svet hracích skriniek“ si pozrieme krásne oblečenie zvieratiek, navštívime miniatúrny zábavný park s

pohyblivými zariadeniami, pirátsku loď, vyskúšame vodné bicykle, 8 m vežu voľného pádu, vláčiky, konvoje detských

vozidiel. Na ulici Muzycznej hrá a spieva Džek a jeho psia hudba, deti poteší rozprávka Vlk a 7 kozliatok...

Na odpočinok môžete využiť zóny s možnosťou občerstvenia.

Rabkoland je považovaný za najlepší zábavný park v Poľsku

Popoludní odchod do Zakopaného, ktoré je najväčším turistickým centrom Poľska. Pri prechádzke mestom vás očarí goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu pre-hliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky ochutnáte miestne špeciality, vláčik vás vyvezie na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Tu je pre deti pripravené ihrisko s rôznymi aktivitami, kĺzač-kou a pieskoviskom, lanové centrum a pre odvážnejších 750 m dlhá bobová dráha. Nájdete tu aj reštaurácie, stánky s občerstvením a suvenírmi. Príjemnou prechádzkou sa po Pápežskej ceste dostanete na Butorov vrch, navštívite dreve-nú kaplnku a 2-sedačka vás odvezie späť do Zakopaného.

Odchod do Žiliny o cca 18,30 hod.

 

 

KROMĚŘÍŽ – UNESCO, LUNETY MAXE ŠVABINSKÉHO,
VÝSTAVA FLORIA, VELEHRAD

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“

TERMÍN: 8.5.2017

pre kolektív podľa požiadavky - v období 28.4.-8.5.2017

CENA: 19,50 €

v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., z P. Bystrice o 6,30 hod., po príchode do nádherného mesta Kroměříž, pamiatky UNES-CO, ktoré je tiež nazývané „Hanácke Atény“, návšteva Výstaviska, kde sa tento rok koná 41. ročník tradičných celo-štátnych predajných výstav Floria pod názvom Kvetinová rozprávka. Je určená všetkým záhradníkom, chatárom, mi-lovníkom kvetov. Hlavná expozícia je vytvorená množstvom aranžmá z tisícov narcisov, tulipánov, hyacintov, muš-kátov, petúnií, ľalií, antúrií či amarylisov. Čaká vás tiež prehliadka rododendronov, azaliek, okrasných stromov a krí-kov. Výstava je spojená s predajom všetkých rastlín, záhradnej techniky a záhradkárskych potrieb. Pripravený je široký sortiment od skalničiek po urastené stromy. Ojedinelá koncepcia 6 tématicky odlišných záhrad vytvára príjemné odpo-činkové zóny. Architektonicky nadväzujú na atmosféru známych a celosvetovo obdivovaných japonských, francúz-skych a stredoeurópskych záhrad. Ilúziu prírody vytvárajú štýlové zákutia, oddelené kamennými stenami, vodnými plo-chami alebo vodopádmi.

V bohatom kultúrnom programe účinkujú podľa jednotlivých dní českí i zahraniční umelci.

Pokračujeme prehliadkou dominantného Arcibiskupského zámku, pamiatky Unesco /reprezentatívne interiéry, sály, sú-kromné apartmány, knižnice/, Kvetnej záhrady, ktorá je unikátom svetového záhradníckeho umenia. Ponúka labyrinty zelených stien, 244 m dlhú Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu.

Pozrieme si aj výnimočné mozaikové lunety Maxe Švabinského, ktorý tu prežil detstvo, pôvodne určené na výzdobu Národného divadla v Prahe. Tématicky sa vzťahujú k významným udalostiam českej histórie.

Návšteva Velehradu, jedného z najvýznamnejších pútnických miest Moravy. Jeho história siaha do obdobia pred viac ako 800 rokmi, kedy tu prišlo prvých 12 cisterciánskych mníchov a začali budovať kláštor, ktorý sa stal nositeľom omnoho staršej duchovnej tradície, siahajúcej do 9. st., súvisiacej s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Pýchou farnosti je nádherná baroková Bazilika Nanebevzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. V bohato zdobenej bazilike nájdete oltár, kaplnku Panny Márie s velehradským palladiom, hrob arcibiskupa Antonína Stojana v Kráľov-skej kaplnke, sarkofág kardinála Tomáša Špidlíka zdobený nádhernými mozaikami, súsošie sv. Cyrila a Metoda, ich obraz a ďalšie pamiatky.

Po skončení prehliadky odchod na Slovensko.

 

 

POĽSKÉ VERSAILLES A MÁJOVÉ ZÁHRADY

Inšpirácia pre vašu záhradu aj záhradku – pozývame všetkých milovníkov kvetov a histórie

TERMÍN: 20.5.2017

pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 15,50 €

v cene je doprava autobusom, sprievodca CK, vstupenka do Japonskej záhrady

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenka do zámku Pszczyna

PROGRAM:

Odchod z P. Bystrice o 5,20 hod., zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu sme Kysuce, po príchode do Poľska prehliadka malebnej Pszczyny, jedného z najstarších miest Sliezska – Rynek s meštianskymi domami, kostoly, radnica, skanzen a hlavne grandiózny zámok, nazývaný poľským Versailles, s boha-to vyzdobeným interiérom, zbierkou zbraní, loveckými trofejami, anglickým parkom s množstvom vodných plôch. V tento deň je centrum mestečka vyzdobené kvetmi a zeleňou, nádherne aranžo-vanými, námestie sa premení na záhradu - konajú sa slávnosti „Daisy days“ /nazvané na počesť kňažnej Hochberg von Pless/, so sprievodným programom a možnosťou nákupu.

Pokračujeme prehliadkou nádherných záhrad s rozkvitnutými azalkami, rododendronmi v najrôz-nejších farbách a veľkostiach, s kobercami rozmanitých jarných kvetov.

Navštívime viacero záhrad, každá z nich vás očarí svojou krásou a nápaditou architektúrou. Nie je to však len pastva pre oči a inšpirácia pre vašu záhradu, či záhradku. Podľa vlastného výberu si môžete kúpiť čokoľvek z množstva druhov a odrôd stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, letničiek, izbových kvetov /napr. orchideí/, balkónoviek, ruží... – za skutočne zaujímavé ceny. V ponuke je aj všetko, čo s tým súvisí – hnojivá, ochranné látky, kvetináče, či dekoračné predmety do interiéru a exteriéru.

Na odpočinok slúžia altánky, príjemné posedenie v tienistých zákutiach, reštaurácia a kaviareň. Pre deti sú pripravené ihriská.

Predpokladaný príchod do Žiliny o cca 21,00 hod.

 

 

VIEDEŇ - DEŇ DETÍ –
ZOO SCHONBRUNN A PRATER

TERMÍN: 27.5.2017

CENA: 23 €

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: poistenie, vstupenky

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5.30 hod., z P. Bystrice o 6,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Po príchode do Viedne zastávka v Schonbrunne, prehliadka exteriéru cisárskeho zámku, prechádzka prekrásnymi záhra-

dami s fontánami, skvostnou japonskou záhradou s jazierkom, možnosť prehliadky Irrgartten – obrovské-

ho záhradného labyrintu –bludiska, miestnosť krivých zrkadiel, hrajúce dlaždice, hlavolamy ..., Dom púš-

te, Palmový skleník, v prípade záujmu prehliadka interiéru – Imperial Tour, Grand Tour

Zoologická záhrada – najstaršia ZOO na svete, ktorá pochádza z čias panovania Márie Terézie. Žije tu

viac ako 750 druhov zvierat z celého sveta - v klietkach, aj voľných výbehoch – slony, levy, tigre, žira-

fy, mrože, medvede ...Za najväčšiu atrakciu, ktorá nie je bežná v zoologických záhradách, možno pova-

žovať pandy veľké a medvedíky koala. Zaujímavosťou je Dom dažďového pralesa – tu uvidíte netopie-

re, vtáčiky, Dom hmyzu, akvária, terária

Prehliadka historického centra mesta–Hofburg, Graben, Stefansdom, Kärtner, Opera, Radnica, Parlament...

Presun do Prátra, kde je otvorené múzeum voskových figurín Madame Tussauds, čím sa Viedeň stala je-

denástym mestom na svete, kde môžete navštíviť túto atrakciu. Predstaví sa vám 65 figurín, prvá postava,

ktorá vás „privíta“ je herec a bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Exponáty sú interak-

tívne, takže si budete môcť posedieť na gauči pri Zigmundovi Freudovi, či Márii Terézii, zahrať na bub-

ny so skupinou Queen... Ďalej uvidíte cisára Františka Jozefa, cisárovnu Sissi, kráľovnu Alžbetu, dalajlá-

mu, Jozefa Haydna, Mozarta, jazdca formule 1 Nikiho Laudu, Nicol Kidmanovú, Johnyho Deppa, Ange-

linu Jolie, Michaela Jacksona, Elvisa Presleyho, Napoleona...

Osobné voľno v zábavnom parku Prater, ktorý ponúka viac ako 250 zábavných a akčných atrakcií, medzi

nimi aj najstarší retiazkový kolotoč na svete. Najznámejšie je viedenské obrie koleso, z ktorého je úchvat-

ný pohľad na celé mesto. O zábavu a napätie sa postará niekoľko autodromov, motokárskych dráh, trampo-líny, domy hrôzy, lietajúci koberec, kabinet smiechu, bludisko, minigolf, hojdačky. V detskom vláčiku Li-liputh-bahn sa môžete vydať na vyhliadkovú jazdu, navštíviť Pratermuseum, Planetárium.

Odchod na Slovensko o cca 18,00 hod.


Dnes

2-kopie.jpgReparát z povinného čítania
18.08.2017
Divadlo /
Adrenalínová kabaretná komédia Jakuba Nvotu a jeho Túlavého divadla. Trojica hercov sa priamo pred vašimi ......

home-with-you_plagat-a3op.jpgHOME WITH YOU
03.07.2017 - 31.08.2017
Výstavy / Fotografia
VŠADE DOMA, DOBRE NAJLEPŠIE - predajná výstava fotografií na pomoc s prvým bývaním pre mladé páry, lebo domov ......

Rezervácie lístkov

Za nami

1992.jpgDNI MESTA
16.06.2017 - 17.06.2017

V dňoch 16. a 17. júna 2017 pripravilo Mesto Považská Bystrica a PX Centrum tradičné podujatie DNI MESTA. ...

Diskusné fórum

kino

24.10.2012 11:39:26 :: Lubko
kultura v PB sa mi paci!...

02.10.2012 23:22:51 :: Ondrej
LA GIOA je ukážkou toho, že aj na Slovensku sú kvalitní...

15.12.2011 17:44:05 :: liza
Bez predsudku number one......

05.12.2011 11:17:38 :: divadelník
Už som sa tak dlho nenasmial, ako na tomto divadle. Proste ...

28.11.2011 21:57:25 :: Valdis
Divadlo v pondelok 28.11.2010 - Bez předsudku - BOMBA!! V...

zapoj sa do diskusie

 

Mailinglist

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.