Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Zájazdy

VALTICE - ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL

A ROZPRÁVKOVÉ LEDNICE

Lednicko -Valtický areál – pamiatka Unesco s výnimočnou historickou hodnotou svetového významu

Jedinečná príležitosť pre všetkých milovníkov histórie, čokolády, cukroviniek a vína..

.

TERMÍN: 28.10.2017

CENA: 21 €

V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto nad Váhom. Po príchode na južnú Moravu prehliadka rozprávkového zámku Lednice, ktorý slúžil ako rekreačná rezidencia pre rodinu Lichtensteinovcov. Nádherný zámok je obklopený parkom s Minaretom a Janohradom, rozľahlými záhradami. Po prehliadke zámku si môžete pozrieť Skle-ník s mnohými tropickými a subtropickými rastlinami, poprechádzať sa k Minaretu, alebo plaviť loďkou po jazierku.

Presun do Valtíc - malebného mestečka, ktoré vonia vínom a očarí vás historickou atmosférou. Prehliadka prekrásneho barokového zámku, ktorý je zrekonštruovaný tak, ako ho v 18. storočí zanechal architekt Johann Bernard z Erlachu. Dnes sa tu koná mimoriadna udalosť – Čokoládový festival, jedinečná akcia pre všetkých milovníkov čokolády, cukro- viniek, ktorí majú chuť sa pobaviť, výborne si pochutnať, prípadne sa priučiť vareniu s čokoládou. Priamo v historic-kých kniežacích interiéroch zámku naplnených vôňou najkvalitnejšej čokolády uvidíte výstavu čokoládových výrob-kov spojenú s degustáciou ocenených vín. Vystavené pochúťky si môžete aj zakúpiť.

V prípade záujmu návšteva Valtického podzemia - unikátneho labyrintu historických vínnych pivníc.

Odchod na Slovensko.

 

ADVENTNÁ VIEDEŇ,

ČOKOLÁDOVŇA KITTSEE

TERMÍN: 25.11.2017

/ pre kolektív podľa požiadavky /

CENA: 24 €

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK, nákup a ochutnávka v čokoládovni

Možný príplatok: cestovné poistenie

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu /odchod z Čadce za príplatok 4 €/. Príchod

do Kitsee – zastávka v čokoládovni Hauswirth. Výrobky môžete v podnikovej predajni – v „Csoko-csárde“ - najprv ochutnať, a potom si zakúpiť to, čo vám najviac chutilo – rôzne druhy cukroviniek za veľmi vý-hodné ceny. Rodinná firma Hauswirth je svojimi výrobkami známa v celej Európe, ale aj v Amerike a v Austrálii. Pripravený je široký sortiment mikulášskych a vianočných čokoládových dobrôt.

Pokračovanie do sviatočne vyzdobenej Viedne, prehliadka historického centra, osobné voľno na vianoč-ných trhoch:

Rathausplatz – vianočné dekorácie a farebne zdobené stromy, ktoré žiaria množstvom svetielok očaria všet-

kých návštevníkov. Zaľúbení sa stretávajú pod srdiečkovým stromom, rodiny počúvajú rozprávkový strom,

na pošte nebies sa kopia vianočné pozdravy. Nájdete tu široký výber vianočných dekorácií, drevených hra-

čiek, perníkové dobroty, pečené gaštany, kandizované ovocie, punč. V budove Radnice si deti môžu vytvo-

riť vlastné darčeky z hliny, papiera či skla, upiecť koláčiky a vanilkové rožky.

Maria -Theresien -Platz – vianočná dedinka neďaleko radnice láka s vyše 60 stánkami na tradičné remesel-nícke výrobky a originálne darčeky, vôňa vianočného pečiva a horúceho punču navodí tu správnu predvia-nočnú atmosféru.

Spittelberg – znalci radi navštevujú trh na Spittelbergu, pôvabne umiestnený do biedermeirovských uličiek so špecifickou atmosférou a vzácnymi remeselno-umeleckými výrobkami.

Pravú vianočnú atmosféru ponúka aj trh na Mahlerstrasse pri Opere, Am Hof pri Graben, na Mariahilfer Strasse a ďalšie. Tento rok sa bude konať trh aj na Námestí sv. Štefana. Kvalitné výrobky z celého Rakúska ponúkne takmer 30 stánkov.

O cca 18.00 hod. odchod na Slovensko

Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma

 

   

POĽSKÉ  VERSAILLES,  ZÁHRADY

A  DUŠIČKOVÉ  NÁKUPY

 

 

TERMÍN: 28.10.2017 pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 15,50 €

v cene je doprava autobusom, sprievodca CK

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenka do zámku Pszczyna

 

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Čadcu. Po príchode do Poľska zastávka v Poľskom Tešíne, meste s vyhľadávaným trhoviskom so širokým sortimentom a výhodnými cenami.

 

Pokračovanie do malebnej Pszczyny, jedného z najstarších miest Sliezska, prehliadka grandiózneho zámku, ktorý je nazývaný poľským Versailles s bohato vyzdobeným interiérom, zbierkou zbraní, loveckými trofejami a anglickým parkom. Osobné voľno na Rynku s meštianskymi domami, radnicou, obchodíkmi a kaviarničkami. 

 

Prehliadka japonskej záhrady a reprezentačnej záhrady, kde sa môžete pokochať nádherne upravenými záhonmi jesenných kvetov, kríkov a stromov, ktorá vás očarí svojou krásou a nápaditou architektúrou. Nie je to však len pastva pre oči a inšpirácia pre vašu záhradu, či záhradku. Podľa vlastného výberu si môžete kúpiť čokoľvek z množstva druhov a odrôd stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, izbových kvetov za skutočne zaujímavé ceny. V ponuke je aj všetko, čo s tým súvisí – hnojivá, ochranné látky, kvetináče, či dekoračné predmety do interiéru a exteriéru. V tomto období tiež pestrá ponuka kvetov a dekorácií k blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých.

 

 

 

MARIAZELL – ADVENT A ČERTI

Kto hľadá pokojný, tradičný a duchovný advent – nájde ho v pútnickom Mariazelli, v krásnom prírodnom prostredí zasnežených vrcholkov Álp. V tomto termíne aj s tradičným sprievodom čertov....

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky /25.11.-17.12.2017/

TERMÍN: 25.11.2017 – KRAMPUSLAUF

CENA: 38 €

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky

MARIAZELL – najvýznamnejšie pútne miesto v Rakúsku, ale i v strednej Európe, duchovné centrum katolíckych národov Podunajska. Leží na severnom okraji Álp, jeho meno pripomína pustovňu - cellu, v ktorej sa nachádzala socha panny Márie vyrezaná z lipového dreva. Priniesol ju sem mních Magnus z kláštora St. Lamprecht. Kostol je umiestnený v nádhernej horskej krajine a jeho dnešná podoba je dielom Domenica Sciassia zo 17. st. Vysoký oltár je darom a prejavom vďaky cisára Karla VI., striebornú mrežu darovala Mária Terézia. V roku 1907 bol kos-tol povýšený na baziliku, jednu z najkrajších kresťanských stavieb. Brána baziliky, svetoznáma Brána k mieru, je otvorená veriacim celého sveta. V okolí sú kaplnky, krížová cesta, kalvária, ružencová cesta, pohyblivé jasličky – miestna atrakcia, ktorá predstavuje 12 scén z Nového zákona so 130 pohybujúcimi sa figúrkami.

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5,00 hod., po príchode do Mariazellu prehliadka mestečka, podľa záujmu prehliadka výrobne

perníkov s ochutnávkou, múzeum s perníkovými chalúpkami, prehliadka likérky s ochutnávkou, osobné voľno – návšteva baziliky, adventné trhy.

Pred impozantnou bazilikou je hlavný vianočný trh s nefalšovanými miestnymi produktami, romantickou hudbou a bohatý programom – divadelné a hudobné súbory, vystúpenia. Atrakciou je 5 m vysoká perníková chalúpka z

viac ako 1000 kg perníkov, najväčší závesný vianočný veniec na svete, pohyblivé jasličky a živé jasličky, vianoč-ná pošta, barokový betlehem, ...

O 16,00 hod. požehnanie adventných vencov.

O 17,00 hod. slávnostné rozsvietenie adventného venca s hudbou

Presun do St. Sebastiane, kde sa koná Krampuslauf – beh čertov, tradícia dlhá niekoľko stáročí. Prináša nezabud-nuteľný zážitok, čarovnú atmosféru dotvorenú hudbou, viac ako 100 čertov v maskách a na alegorických vozoch.

Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny v neskorých nočných hodinách.

Orientačné ceny vstupov: výrobňa perníkov s ochutnávkou 3 €, vstup do likérky s ochtnávkou 2 €, mechanické jasličky na krížovej ceste 2 €

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

 

 

ADVENT NA KRÁĽOVSKOM ZÁMKU

- KRAKOW

TERMÍN: 25.11.2017

/ pre kolektív podľa požiadavky/

CENA: 22 €

V cene je doprava autobusom, prehliadka Krakowa so sprievodcom CK

Možný príplatok: cestovné poistenie, individuálne prehliadky

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5.30 hod., možnosť nástupu po trase – smer Kysucké Nové Mesto, Čadca, alebo Martin – Orava. Po príchode do Krakowa prehliadka exteriéru kráľovského zámku Wawel, hradného vrchu a Katedrály, možný príplatok – Katedrálne múzeum, zvon Žigmund a hrobky.

Pokračovanie Kráľovskou cestou do historického centra – Rynek, Sukiennice, Mariánsky kostol /vy-rezávaný gotický oltár, najväčší na svete/, Barbakan ...

Možnosť prehliadky - Národné múzeum, Archeologické múzeum

Osobné voľno – adventné trhy s vianočnou výzdobou a sviatočnou atmosférou, možnosťou nákupov vianočných darčekov, posedenie pri varenom mede alebo vínku na známom Rynku. Koná sa tu jeden z najväčších a najstarších adventných trhov, v ponuke sú tradičné jedlá, umelecko - remeselné pred-mety. Špecialitou je pitný med, smažené pstruhy, klobásy, výrobky z baraních koží a dreva. Vianoč-nú atmosféru umocňuje hlas trúbky znejúci z veže, krakowské betlehemy, stánky s občerstvením, su-venírmi, darčekmi..., možnosť navšíviť omšu v niektorom z krakowských kostolov...

V prípade záujmu návšteva obchodného centra

O cca l8.00 hod. odchod na Slovensko, príchod do Žiliny do cca 22.00 hod.

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

 


Dnes

sadecky---plagat.jpgJozef Sádecký: Momenty krajiny
27.09.2017 - 31.10.2017
Výstavy / Fotografia
Autorská výstava krajinárskej a horskej fotografie. Vernisáž výstavy: 27.9.2017 o 17,00 h Otvorené: pondelok - piatok 8,00 - ......

Rezervácie lístkov

Za nami

2022.JPGŽi a miluj, spievaj a tancuj
07.10.2017 - 07.10.2017

V sobotu 7. októbra 2017 sa v kine Mier uskutočnil slávnostný program pri príležitosti 15. výročia založenia folklórneho ...

Diskusné fórum

kino

24.10.2012 11:39:26 :: Lubko
kultura v PB sa mi paci!...

02.10.2012 23:22:51 :: Ondrej
LA GIOA je ukážkou toho, že aj na Slovensku sú kvalitní...

15.12.2011 17:44:05 :: liza
Bez predsudku number one......

05.12.2011 11:17:38 :: divadelník
Už som sa tak dlho nenasmial, ako na tomto divadle. Proste ...

28.11.2011 21:57:25 :: Valdis
Divadlo v pondelok 28.11.2010 - Bez předsudku - BOMBA!! V...

zapoj sa do diskusie

 

Mailinglist

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.