KONTAKTY

Kontaktné osoby

Mgr. Monika Ulická

poverená výkonom funkcie riaditeľky

email: ulicka@px.sk
telefón: +421 905 918 289

zodpovedá za celkovú činnosť organizácie PX Centrum

 

Ing. Jana Lišková

vedúca ekonomického oddelenia

email: liskova@px.sk
telefón: +421 42/4326 946, +421 917 450 665

 

Božena Petríková

Finančné vzťahy + Práca a mzdy

email: petrikova@px.sk
telefón: +421 42/4326 946, +421 917 450 665

 

Mgr. Monika Ulická

Úsek spoločenských podujatí

email: ulicka@px.sk
telefón: +421 42/4326 325, +421 905 918 289

 

Dana Barošová

Správa majetku a služby

email: barosova@px.sk
telefón: +421 42/4328 127, +421907 242 545

 

Lubica Karasová

Úsek propagácie a grafiky

email: karasova@px.sk
telefón: +421 42/4260 952, +421 905 429 837

 

Ing. Lenka Nebusová

Prevádzka kina

email: nebusova@px.sk
telefón: +421 42/4331 594, +421 917 450 658

 

Anna Kozáčiková

Turistická informačná kancelária

email: info.tikpb@px.sk
telefón: +421 42/4326 545, +421 917 450 666

 

Mgr. Katarína Ďureková

Turistická informačná kancelária

email: info.tikpb@px.sk
telefón: +421 42/4326 545, +421 917 450 666

 

Mgr. Jana Jankoviechová

umelecká vedúca zložiek Mestského folklórneho štúdia

email: jankoviechova@folklornestudio.sk
telefón: 042/4320815

 

Mgr. Ivana Knappová

samostatný odborný referent Mestského folklórneho štúdia

email: folklornestudio@folklornestudio.sk
telefón: +421 907 252 619

 

Ivan Procházka

Technický úsek

telefón: +421 918 790 385

 

kino Mier

pokladňa kina

telefón: +421 917 831 435

Informácie a predaj vstupeniek na filmové predstavenia 1 hodinu pred začiatkom predstavenia

 

 

avf_text.jpg