Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Strážovské vrchy

Strážovské vrchy

Strážovské vrchy netvoria jednotnú
morfotektonickú štruktúru, ale niekoľko veľmi odlišných čiastkových
štruktúr. Podstatnú časť pohoria tvoria príkrovovo - vrásové mezozoické
komplexy s veľmi menlivou odolnosťou hornín. V mäkkých horninách
vytvorili erózno – denudačné procesy erózne brázdy a kotliny
(Čičmianska, Zliechovská, Belianska kotlina, Porubská, Butkovská,
Slatinská brázda) s pahorkatinným reliéfom. Vápence a dolomity miestami
tvoria celé horské skupiny (Basky, Rokoš). Pohorie klimaticky patrí do
mierne teplej, vrcholové časti do chladnej oblasti. Hydrologicky patrí
do povodia Váhu a Nitry. Je bohaté na minerálne vody (Trenčianske
Teplice, Bojnice). Strážovské vrchy predstavujú 3 základné typy
krajiny: hornatinná a vrchovinová, brázdová predhorská a vrchovinná až
planinová krajina

(charakteristika pohoria je prebratá z turistickej mapy VKÚ, Strážovské vrchy č. 119)

Strážovské vrchy sú časťou CHKO Strážovské vrchy, ktorá bola vyhlásená v roku 1989.

Podskalský roháč

Národná prírodná rezervácia, nad obcou
Podskalie sa týči v podobe mohutného a členitého skalného bradla,
prechádzajúceho do takmer dva kilometre dlhého hrebeňa. Tvorí ho pás
súľovských zlepencov a brekcií, ktoré zvetrávajú do rôznych skalných
útvarov v podobe ihiel, bášt, veží a okien, vytvárajúcich dojem
miniatúrneho skalného mesta. Okrem teplomilných rastlín sa tu vyskytuje
dosť dealpínskych a prealpínskych druhov. Lokalita predstavuje veľmi
významné územie z hľadiska geomorfologického a krajinotvorného.

Briestenné

Prírodná pamiatka, chránený prírodný výtvor, vznikol eróznou činnosťou,
nachádza sa tu celý súbor skalných veží a vežičiek, ihiel, okien, bášt
a homolí. Chránené územie nie je zaujímavé len z geomorfologického
hľadiska, ale je i domovom mnohých vzácnych rastlinných a živočíšnych
druhov.

Prečínska skala

Prírodná pamiatka, nachádza sa asi 4 km za mestom Považská Bystrica, v
obci Prečín. Za obcou po ľavej strane vystupuje z lesa úzky skalný pás,
na konci ktorého je skalná veža s dobre viditeľným krížom.

Strážovské vodopády

Súčasť NPR Strážov, nachádzajú sa na
severovýchode Strážova, smerom na Pružinu - Priedhorie. Pod strážovským
sedlom vo výške asi 800 m pramení potok Pružinka, ktorý o 100 metrov
nižšie prekonáva skalné stupne dvoma vodopádmi - horným a dolným.

Dúpna jaskyňa

Súčasť NPR Strážov, je najväčšia v
Považskobystrickom okrese a preskúmal ju ešte v roku 1895 prírodovedec
Dr. Karol Brančík. Jaskyňa sa nachádza v severnom svahu Čierneho vrchu
(937 m n.m.) Poloblúkovitý vrchol 3,5 m široký a 2,3 m vysoký je vo
výške 590 m n.m. a 90 m nad dolinou Riečica. Jaskyňa je dlhá 93 m a
najkrajšia kvapľová výzdoba sa nachádza v zadnej časti.


Príroda

Z prírodného hľadiska je mesto Považská Bystrica a jeho okolie turisticky veľmi atraktívne. Samotné mesto leží v hornej časti Považského podolia, ktoré je obklopené prstencom horských celkov. Na územie okresu Považská Bystrica zasahujú 3 hlavné geomorfologické celky:Javorníky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy, v rámci ktorých sa nachádza množstvo chránených areálov, prírodných pamiatok a iných významných prírodných zvláštností a zaujímavostí.


Dnes

bojsneznehopluhu.jpgBoj snežného pluhu s mafiou
25.06.2018
Kino /
Filmový klub   Akčná komédia Dánsko/ Nórsko/ Švédsko 2014     České titulky 116 min     MP/ 15 r. ......

Rezervácie lístkov

Za nami

2066.JPGĽudmila Grancová: Enkaustika
15.01.2018 - 18.02.2018
Výstavy
Od 15. januára do 18. februára 2018 bola vo výstavnej miestnosti kina Mier inštalovaná výstava obrazov Považskobystričanky Mgr. ...

Diskusné fórum

kino

24.10.2012 11:39:26 :: Lubko
kultura v PB sa mi paci!...

02.10.2012 23:22:51 :: Ondrej
LA GIOA je ukážkou toho, že aj na Slovensku sú kvalitní...

15.12.2011 17:44:05 :: liza
Bez predsudku number one......

05.12.2011 11:17:38 :: divadelník
Už som sa tak dlho nenasmial, ako na tomto divadle. Proste ...

28.11.2011 21:57:25 :: Valdis
Divadlo v pondelok 28.11.2010 - Bez předsudku - BOMBA!! V...

zapoj sa do diskusie

 

Mailinglist

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.