Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Povinné zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017 Alena Chalmovianská Dohoda o postúpení práv a povinností Predmetom tejto dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy z nájomcu - postupcu na nájomcu - postupníka, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 08.11.2017
01/2016 THERMOINVEST SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o dielo I. Etapa rekonštrukcie podhľadu vo vestibule Kina Mier, demontáž stávajúceho podhľadu, kompletná výmena elektroinštalácie a svetelného parku. 9996,00 04.07.2016
03/2016 WILLIMAN, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí a okien - KD Milochov 8380,00 23.06.2016
10062016 INBEIM, s.r.o. Zmluva o dielo Zvuková a svetelná aparatúra 15994,00 10.06.2016
Forum Film Slovakia, s.r.o. Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií. 26.02.2016
CinemArt SK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podlicencie na verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov pri poskytovaní sublicencií na použitie podlicencií, predovšetkým filmových diel ich prevádzkovateľom zo záznamu v kinách a obdobných zariadeniach. 25.02.2016
01/2016 Ing. Alena Bušniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX Centra. 06.02.2016
Jozef Ceconík Zmluva o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD Horný Moštenec. 4000,00 € 01.12.2015 18.12.2015
01/08/2015 Ing. Robert Čelko - Rekont Zmluva o dielo 4099,20 € 25.08.2015 30.11.2015
WILLIMAN - združenie Zmluva o dielo Rekonštrukcia dverí, okien - zateplenie KD v Hornom Moštenci 5090,00 € 21.07.2015 30.09.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia vchodových dverí v KD v Dolnom Moštenci 2150,00 € 03.07.2015 31.08.2015
Bysterský Peter Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy na KD v Dolnom Moštenci 6000,00 € 03.07.2015 30.09.2015
906/2015 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o poskytnutí poštovej služby BALIK Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Balík podľa podmienok definovaných v Poštových podmienkach a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve 10.06.2015
SATURN ENTERTAIMENT, s.r.o. Evidenčný list prevádzkovateľa kina 17.04.2015
QUO-01955-Z8N8/1 MEDIATEL, s.r.o. Zmluva o uverejnení inzercie 259,20 15.04.2015
Asociácia slovenských filmových klubov Zmluva o vzájomnej spolupráci 13.04.2015
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 13.04.2015
BONTONFILM, a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná k ich užívaniu Účelom tejto zmluvy je dojednať podmienky Distribúcie Filmov distribuovaných Distribútorom, tj. ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom Kín prevádzkovaných Prevádzkovateľom. 13.04.2015
Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela 08.04.2015
Magic Box Slovakia, s.r.o. Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií pre verejné premietanie Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmových kópií. 07.04.2015

1 2 
>>

Dnes

vianocne_trhy_2017.jpgVianočné trhy
15.12.2017 - 16.12.2017
/
Tradičné vianočné trhy pri mestskej fontáne. PIATOK 15. 12. 15:00  Vianočná nádielka ZUŠ hudobný odbor 16:00  Lucka ......

slatkovsky-plagat.jpgMartin Slatkovský: PORTRÉT
15.11.2017 - 31.12.2017
Výstavy / Fotografia
Autorská výstava fotografií. Vernisáž výstavy: 14.11.2017 o 16:30 h. Organizátori: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum. ......

Rezervácie lístkov

Za nami

2024.JPGŽi a miluj, spievaj a tancuj
07.10.2017 - 07.10.2017

V sobotu 7. októbra 2017 sa v kine Mier uskutočnil slávnostný program pri príležitosti 15. výročia založenia folklórneho ...

Diskusné fórum

kino

24.10.2012 11:39:26 :: Lubko
kultura v PB sa mi paci!...

02.10.2012 23:22:51 :: Ondrej
LA GIOA je ukážkou toho, že aj na Slovensku sú kvalitní...

15.12.2011 17:44:05 :: liza
Bez predsudku number one......

05.12.2011 11:17:38 :: divadelník
Už som sa tak dlho nenasmial, ako na tomto divadle. Proste ...

28.11.2011 21:57:25 :: Valdis
Divadlo v pondelok 28.11.2010 - Bez předsudku - BOMBA!! V...

zapoj sa do diskusie

 

Mailinglist

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.