Dnes je 19.01.2021, meniny má Drahomíra.

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 1/1/2019/PX
Zmluvná strana: OMERS, družstvo výroby a služieb
Zmluvná strana IČO: 31592406
Zmluvná strana 2: PX Centrum
Zmluvná strana 2 IČO: 31118127
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
PDF: zmluva-o-dielo-opaos-plynovych-zariadeni.pdf
Predmet:

Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, v zmysle zákona 124/2006 Z.z, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., pokynov výrobcu, a ostatných platných predpisov v čase účinnosti tejto zmluvy.

Cena vrátane DPH: 12.113,84 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.12.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 01.01.2019
Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2022
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Anna Kardošová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: riaditeľka
Poznámka: