Z dolín Horného Trenčianska 2023

Festival folklóru v rámci kultúrneho leta na fontáne

14:30 Trombitáši Štefánikovci, Jozef Pobočík - píšťalky, Lucka Haladejová - heligónka

17:00 Vystúpenia folklórnych skupín a folklórnych súborov:

SSk Dúbrava z Jasenice, FSk Limbora z Prečína, FSk Manínec z Podmanína, FSk Bukoviny z Brvnišťa, FSk Praznovanka z Praznova, FSk Žrnovanka z Hornej Marikovej, FS Dúbravček z Plevníka-Drienového, FS Považan a FS Seniorpovažan z Považskej Bystrice a FS Vagonár z Popradu

Vínna ulička - vinári zo Slovenska a Moravy, stánky ľudovoumeleckých výrobcov a občerstvenie...

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania