Výstava Zväzu slovenských fotografov - 48. ročník

Výstava Zväzu slovenských fotografov - 48. ročník
Repríza výstavy umeleckých fotografií členov Zväzu slovenských fotografov. Súťažnú výstavu vyhlasuje Zväz slovenských fotografov v Ružomberku, v tomto roku sa uskutočnil už jej 48. ročník. Prihlasujú sa do nej autori – členovia ZSF, fotografie do výstavnej kolekcie a na ocenenie vyberá medzinárodná odborná porota.
Výstavu si môžete pozrieť v kine Mier v Považskej Bystrici v mesiacoch jún - júl v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 h a počas podujatí PX Centra.
avf_text.jpg