Večer vážnej hudby

Koncert v rámci kultúrneho leta na fontáne.

Účinkujú: Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica a sláčikové kvarteto "QUARTET WITH SMILE"

Organizátor: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v kine Mier.

Čas a miesto konania