Večer vážnej hudby 2021

Koncert vážnej hudby v rámci kultúrneho leta na fontáne

Vystúpia:

sláčikové kvarteto QUARTET WITH SMILE

a operná speváčka Mária PORUBČINOVÁ

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Mier.

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Partner podujatia: Kaufland

Čas a miesto konania