Teátro Orlus: Umlčaný potomok*

Príbeh plný lásky, šumu listov platana a otvoreného srdca v podaní divadelného združenia Teátro Orlus.

Dieťa, čo v stáročnú búrku prichádzalo ťažko na svet. Ten, čo pri prvom zaplakaní zobral matke navždy dych z pier. Dedič, čo moc bohatstva nikdy neokúsil, odvrhnutý syn rodu Erdödy, čo navždy umlčaným potomkom mal byť. Štyri svedectvá, vďaka ktorým ožije legendárny príbeh, ktorý bol pred viac ako 200 rokmi zamknutý bránou storočí.

Po roku 1794 sa ovdovelý gróf Jozef Erdödy zoznamuje s dcérou viedenského fiakristu, Alžbetou Meyerovou. Hoci dobre vedel, že táto žena neurodzeného pôvodu mu nikdy neporodí potomka, napriek tomu si ju zobral za svoju druhú manželku a v manželstve s ňou roky zotrvával. Avšak v jedno letné ráno sa osudovo zahľadel do siroty, zámockej slúžky Hanky. Uhorský kancelár bol každým dňom viac a viac očarený jej krásou, vnímavosťou srdca a citlivou povahou a mladé životom neskúsené žieňa zase u zrelého muža našlo oporu, pochopenie a vzájomnú náklonnosť. Ich lásku z krehkých pavučín odrážala hladina jazierka, prikrýval šum listov obrovského platana a kropil občasný voňavý letný dážď. City zaľúbencov zo zámockej záhrady sa postupne zintenzívňovali, boli si navzájom svetlom v tmách, až nakoniec jedného dňa Hanka zámockému pánovi odovzdala nepoškvrnený ručník svojho dievčenstva. O niekoľko týždňov mladá slúžka oznámila grófovi, že s ním čaká dieťa.

Ako zaľúbený majiteľ panstva príjme túto správu? Dovolí Hanke priviesť do ríše života erdödyovského potomka? Čo za skutok vykoná Alžbeta Meyerová, keď zistí, že ju jej vlastný muž podviedol so slúžkou? Komu prisľúbi lojálnosť a pomoc prostoreká správkyňa kuchyne Zita, ctihodná matka predstavená a cigánka Ilona?

Vstupné: 5 €

Predaj vstupeniek od 17. 10. 2019 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h, obedová prestávka 11:30 - 12:15 h, tel.: 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 17.10.2019. Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 27.10.2019. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

Čas a miesto konania