SOS Mikuláš

Mikulášske predstavenie s originálnymi pesničkami. O čertovi, ktorý chce celý svet zahádzať odpadkami, aby bol všade neporiadok. Anjel s Mikulášom s výdatnou pomocou detí v tom čertovi zabránia. Na záver odmenia deti sladkými balíčkami.

Vstupné: deti 2 €, dospelí 4 €

Predpredaj vstupeniek od 20.11.2019 v turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel.: 042/432 65 45, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 20.11.2019. Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvdzujúcim mailom.

Čas a miesto konania