Slovensko moje, Otčina moja

Hudobno-zábavný program pre všetkých Slovákov a Slovenky plný slovenských ľudových piesní v podaní slovenských heligonkáriek sestier Bacmaňákových, piesní stredného prúdu v podaní Mareka Bednára a s klavírnym sprievodom speváka a hudobníka Adama Urbana.

Programom bude sprevádzať zabávač Števo Hruštinec.

Vstupné: 11 €

Dĺžka programu: 120 min.

Predaj vstupeniek od 4. 3. 2024 v Turistickej informačnej kancelárii, v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666, rezervácie a online predaj na stránke www.pxcentrumpb.sk

Upozornenie: rezervované vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v TIK-u do 3 kalendárnych dní od vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty systém nevyzdvihnuté rezervované vstupenky automaticky uvoľní do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom.

Čas a miesto konania