Slávnostný koncert DO ZUŠ

XXI. Slávnostný koncert dychového orchestra Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici.

PROGRAM: K. Pádivý, J. Strauss, A. Piazzolla, G. Dusík, S. Wonder...

Dirigent: Marián Belobrad

Spev: Martina Žovincová, Ján Kostelanský

Vstupné: 6 €

Predpredaj vstupeniek od 11. 2. 2019 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h, obedová prestávka: 11:30 - 12:15 h, tel. 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 11. 2. 2019. Upozornenie: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia!  Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek prosíme nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 3.3.2019. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

Organizátor: Základná umelecká škola v Považskej Bystrici - hudobný odbor

Čas a miesto konania