Slávnostný koncert DO ZUŠ 2024

XXIII. Slávnostný koncert dychového orchestra ZUŠ pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ

Dirigent: Marián Belobrad

Spev: Martina Žovincová, Ema Doskočová

Trúbka: Andrej Sontág, Evelin Čížová

Pozauna: Peter Juris

Program: E. Morricone, K. Pádivý, D. Šostakovič, J. Strauss...

Vstupné: 10 €

Predaj vstupeniek od 1. 2. 2024 v Turistickej informačnej kancelárii, v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666, rezervácie a online predaj na stránke www.pxcentrumpb.sk

Upozornenie: rezervované vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v TIK-u do 3 kalendárnych dní od vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty systém nevyzdvihnuté rezervované vstupenky automaticky uvoľní do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom.