Slávnostný koncert DO ZUŠ 2023

XXII. Slávnostný koncert dychového orchestra Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici.

PROGRAM: K. Pádivý, S. Stračina, G. P. Telemann, G. F. Händel,...

Dirigent: Marián Belobrad

Spev: Martina Žovincová Majerčíková

Moderátor: Peter Hudák

Vstupné: 6 €

Predpredaj vstupeniek od 17. 2. 2023 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h, tel. č. 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 17. 2. 2023. Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek prosíme nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný termín rezervácie voľných vstupeniek je 5.3.2023. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

Organizátor: Základná umelecká škola v Považskej Bystrici - hudobný odbor

Čas a miesto konania