Praznovské folklórne slávnosti 2021

21. ročník folklórneho podujatia v amfiteátri v Praznove

Účinkujú:

Andrea Foťková a Vladimír Martikáň z Dolnej Marikovej

Folklórna skupina PRAZNOVANKA a ľudová hudba Tomanovci z Praznova

Dievčenská spevácka skupina z Praznova

Ľudová hudba BOBÁŇOVCI z Terchovej

Detský folklórny súbor ONDALIK z Ďapaloviec

Folklórny súbor ORGONINA z Vranova nad Topľou

 

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a VMČ Praznov

Čas a miesto konania