Považská hitparáda

38. kolo obľúbenej pesničkovej súťaže pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Hosť programu: Silvia a Peter Klimentovci

Hudobný sprievod: BONITA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Vstupné: 5 €, deti a dôchodcovia 2,50 €

Prepredaj vstupeniek od 1.10.2018 v TIK-u.

Rezervácie vstupeniek od 1.10.2018. UPOZORNENIE: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Posledný možný deň rezervácie voľných vstupeniek je 14.10.2018 do 15,00 h. Po tomto termíne budú voľné vstupenky k dispozícii na priamy predaj v Turistickej informačnej kancelárii.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a SZUŠ STELLA

Čas a miesto konania