Považská hitparáda - 46. kolo

46. kolo hudobno-zábavného programu.

Hostia programu: Otto Weiter a Petra Maxin

Hudobný sprievod: STELLA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Vstupné: 7 €

Predpredaj vstupeniek od 4. 10. 2023 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666 a online na stránke pxcentrumpb.sk

Rezervácie vstupeniek od 4. 10. 2023. Platnosť rezervácie: 3 kalendárne dni od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom.

Organizátori: PX Centrum, SZUŠ STELLA Považská Bystrica

Čas a miesto konania