Považská hitparáda - 44. kolo

44. kolo hudobno-zábavného programu.

Hostia programu: Renátia a Emilio Čonkovci, Soňa Bandúrová Kardošová, Eva Halčinová

Hudobný sprievod: BONITA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Vstupné: 5 €

Predpredaj vstupeniek od 3. 10. 2022 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 3. 10. 2022. Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný termín rezervácie je 9. 10. 2022. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

Organizátori: PX Centrum, SZUŠ STELLA Považská Bystrica

Čas a miesto konania