Považská hitparáda - 42. kolo

42. kolo hudobno-zábavného programu.

Hosť programu: Marcela Laiferová

Hudobný sprievod: BONITA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Vstupné: 4 €

Predpredaj vstupeniek od 14. 10. 2021 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666. Rezervácie vstupeniek sú vzhľadom na povinnosť organizátora zabezpečiť odstupy medzi návštevníkmi (s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) dočasne pozastavené.

Podujatie sa uskutoční v režime covid automatu - OTP (vstup len pre osoby s kompletným očkovaním, s negatívnym testom, alebo po prekonaní ochorenia covid). Prosíme návštevníkov o predloženie príslušného potvrdenia a dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Organizátori: PX Centrum, SZUŠ STELLA Považská Bystrica

 

 

Čas a miesto konania