Plačlivô

Divadelné predstavenie v podaní Divadla KBB z Považskej Bystrice

Tragický príbeh rodiny pastiera žijúcej v roháčskych horách, ktorý svojou emotívnosťou ukazuje život našich predkov, úzke spojenie života človeka s prírodou, krásu slovenských tradícií, ktorých odkaz nachádzame aj v dnešnej modernej dobe. Predstavenie stavia do silnej konfrontácie vzťahy medzi partnermi vtedy a dnes. Predstavenie je voľnou adaptáciou na slovenské báje viažuce sa na Roháče. Súčasťou predstavenia je svetelná show.

V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie uskutoční v kine Mier.

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie akutálnych protiepidemiologických opatrení.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Mediálny partner: Považskobystrické novinky

Čas a miesto konania