Petropavlovská slávnosť

Kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov sídliska Lány.

Miesto: pešia zóna Dukelská ul.

Program:

deti MŠ Lánska, MŠ Dukelská a MŠ Dedovec

SZUŠ STELLA, FSk Studnička, súbory CVČ, FS BYSTRIČAN, hudobná skupina AZ MUSIC

Hosť: hudobná skupina AT BAND

  • cukrová vata
  • maľovanie na tvár
  • nafukovací hrad
  • tvorivé dielne
  • stánky s občerstvením

Organizátori: VMČ Lány, Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

 

Čas a miesto konania