Petropavlovská slávnosť 2024

Kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov sídliska Lány.

Miesto: pešia zóna Dukelská ul.

Program:

MŠ Lánska a MŠ Dukelská, MŠ Dedovec, SZUŠ STELLA, Chasa veselá, DUO SONET, hudobná skupina AZ MUSIC, Dychová hudba POVAŽANKA

Slávnostné odovzdanie sošky Lánštiara a ocenení žiakom ZŠ

  • cukrová vata
  • maľovanie na tvár
  • nafukovací hrad
  • tvorivé dielne
  • stánky s občerstvením

Organizátori: VMČ Lány, Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania