PETROPAVLOVSKÁ SLÁVNOSŤ 2023

Kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov sídliska Lány.

Miesto: pešia zóna Dukelská ul.

Program:

MŠ Lánska a MŠ Dukelská, Považská jednotka, ZŠ Nemocničná, ZŠ sv. Augustína, SZUŠ STELLA, CVČ, hudobná skupina AZ MUSIC, Dychová hudba POVAŽANKA

Hosť programu: VRCHÁRI - kysuckí heligonkári

Slávnostné odovzdanie sošky Lánštiara a ocenení žiakom ZŠ a CVČ

  • cukrová vata
  • maľovanie na tvár
  • nafukovací hrad
  • tvorivé dielne
  • stánky s občerstvením

Organizátori: VMČ Lány, Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania