PETROPAVLOVSKÁ SLÁVNOSŤ 2022

Kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov sídliska Lány.

Miesto: pešia zóna Dukelská ul.

Program:

ZŠ Nemocničná, ZŠ sv. Augustína, MŠ Dedovec, MŠ Dukelská, SZUŠ STELLA, CVČ ABC, hudobná skupina AZ MUSIC, Dychová hudba POVAŽANKA

Slávnostné odovzdanie sošky Lánštiara a ocenení žiakom ZŠ a CVČ

Hosť programu: MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI

  • cukrová vata
  • maľovanie na tvár
  • nafukovací hrad
  • tvorivé dielne
  • stánky s občerstvením

Organizátori: VMČ Lány, Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania