Na slovenskej zábave

Hudobno-zábavný program Števa Hruštinca a hostí:

  • AKORD z Červeného Kameňa
  • sestry Bacmaňákové
  • PROFIL

Vstupné: 10 €

Predpredaj vstupeniek od 14. 1. 2019 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h, obedová prestávka: 11:30 - 12:15 h, tel. 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 14. 1. 2019. Upozornenie: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia! Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek prosíme nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 29.1.2019. Po tomto termíne už budú vstupenky len na priamy predaj.

 

 

Čas a miesto konania