Na ľudovú nôtu 2

Hudobný program v rámci kultúrneho leta na fontáne.

Účinkujú:

DFS a FS Dúbravček, ľudová hudba Dúbravienka

Moštenskí pajtáši

V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania