Mozartove Vianoce

Vianočný koncert Danube MonARCHI - sláčikového kvarteta Štátneho komorného orchestra Žilina:

prvé husle - Lukáš Szentkereszty

druhé husle - Maroš Didi

viola - Andrej Krajčovič

violončelo - Pavol Šimčík

hosť: Mária Porubčinová - soprán

Program: Bach, Mozart, Dvořák, Zeljenka a iné diela od svetových majstrov klasickej hudby

Vstupné: 8 €

Predpredaj vstupeniek od 28. 11. 2018 v TIK-u (tel. č. 042/4326 545, 0917 450 666) v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h, obedová prestávka: 11:30 - 12:15 h

Organizátor: PX Centrum

Čas a miesto konania