MOZART DEŤOM

Detská opera Harmónia - Malá čarovná flauta

Skrátená verzia Mozartovho diela, v ktorej veselý vtáčik Papageno predstaví deťom najkrajšie a najznámejšie hudobné čísla tejto opery v rámci kultúrneho leta na fontáne.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

 

 

Čas a miesto konania