Moštenskí Pajtáši

Koncert spojený s krstom tretieho CD "Na Moštenskej veži".

Účinkujú:

bratia Melicheríkovci

Teplanský Poniklec

Vaneska Korenačková

heligonkári Majerčíkovci

krstní rodičia: Mužáci Moravia

Moderuje: Pavol Hrobárik

Vstupné: 2 €

Predpredaj vstupeniek od 11.9.2019 v Turistikej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h, obedová prestávka 11:30 - 12:15 h, tel.: 042/4326 545, 0917 450 666

Rezervácie vstupeniek od 11.9.2019. Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia! Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 15.9.2019. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

 

 

Čas a miesto konania