Míľa pre mojich starkých 2023

Podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod záštitou primátora mesta Považská Bystrica určené starým rodičom a ich vnúčatám.

Registrácia účastníkov míľového behu/ míľovej prechádzky od 13,30 do 14,00 hod.

Prvých 50 pretekajúcich vnúčat získa pre starkú alebo starkého magnetku.

Nebude chýbať sprievodný program: hudba, spev, tanec, recitácia.

Vstup voľný

Organizátor: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska č. 03 Považská Bystrica

Spoluorganizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, Okresná organizácia JDS Považská Bystrica

Čas a miesto konania