Míľa pre mamu

Oslava Dňa matiek pod záštitou primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa.

Registrácia pri kine Mier od 15:00 do 17:00 h

Štart o 16:15 h

Účinkujúci:

gitarový krúžok Strings 5. ZŠ,

Centrum voľného času Považská Bystrica,

ZUŠ - hudobný odbor,

Súkromná ZUŠ STELLA

Sprievodné akcie:

súťaže, tvorivé dielne, tombola

 

Čas a miesto konania