MADE IN PB

Komunitné trhy - predajné stánky s hand made prokuktami - regionálni výrobcovia a umelci

Kultúrny program:

16:00 h  Barbora Panáková

17:30 h Lucia Kostelanská (Briestenská)

18:30 h Katka Krajčoviechová

20:00 h Robo Fapšo

Vstup voľný

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania