LA GIOIA

Galakoncert speváckeho tria v sprievode SIMPLE LOUNGE QUARTET.

Vstupné: 15 €

Predpredaj vstupeniek od 3. 1. 2019 v TIK-u v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h. Obedová prestávka: 11:30 - 12:15 h. Tel.: 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 3.1.2019. Upozornenie: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia! Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek prosíme nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 9.1.2019. Po tomto termíne už budú vstupenky len na priamy predaj.

Organizátor: PX Centrum

Čas a miesto konania