KL - EKO DEŇ

Podujatie zamerané na ekologické témy (osvetu v oblasti separovania, recyklácie odpadu či ochrany životného prostredia)

14,00 Móda alebo planéta

Valéria Kvaššayová a Rebeka Dudoňová odprezentujú svoju úspešnú prácu zo SOČ

15,00 Divadlo na hojdačke - Kedy stromy spievajú

Bábkové predstavenie pre deti od 3 do 8 rokov

16,00 ECO ŽÚR

Interaktívny program pre deti a mládež s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom

17,30 Ekostopa domácnosti - čo má na ňu vply a ako ju znížiť?

Beseda s Martinou Novotovou (Bezobalis)

18,30 Všetko čo by ste mali vedieť o odpadoch

Beseda s Katarínou Kretter (Envipack)

20,30 h Koncert Márie Čírovej

Moderuje: Janka Hospodárová

 

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Čas a miesto konania