KABARET NOSTALGIA

Premiéra divadelnej show o páde a vzostupe jedného kabaretu.

Hrá Divadelné štúdio KBB z Považskej Bystrice.

Vstupné: 15 €

Predpredaj vstupeniek od 14. 10. 2021 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666. Rezervácie vstupeniek sú vzhľadom na povinnosť organizátora zabezpečiť odstupy medzi návštevníkmi (s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) dočasne pozastavené.

Podujatie sa uskutoční v režime covid automatu - OTP (vstup len pre osoby s kompletným očkovaním, s negatívnym testom, alebo po prekonaní ochorenia covid). Prosíme návštevníkov o predloženie príslušného potvrdenia a dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Organizátori: Divadelné štúdio KBB a PX Centrum

 

Čas a miesto konania