Jiří Skřipský - Svetlo Škótska

Jiří Skřipský - Svetlo Škótska

Výstava fotografií zo Škótska

Autor Jiří Skřipský sa fotografovaniu venuje od detstva. V priebehu rokov sa presvedčil, že ho najviac fascinuje krajina a hľadanie krásy, ktorá akoby skrytá čaká na svoje objavenie. Príroda je pre neho najväčším umelcom, veľa cestuje a pomocou fotoaparátu sa ju snaží zachytávať na každom mieste a v každom čase.

Otvorené: pondelok - piatok 8,00 - 16,00 h, streda 8,00 - 18,00 h a počas prevádzky PX Centra

Organizátori: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, PX Centrum

avf_text.jpg