Jilemnického jarná 25-ka 2021

44. ročník turistického pochodu.

Prezentácia: pri budove Základnej školy Považská Teplá 7:00 - 10:00 h

Štart: INDIVIDUÁLNA TURISTIKA - priebežne po prezentácii s možnosťou zakúpenia tomboly o supervýhry

Popis trás:

Trasa A - 25 km vlastné značenie červené,

Trasa B - 15 km vlastné značenie žlté,

Trasa C - 10 km vlastné značenie modré

Trasa D - 42 km cyklo itinerár, turistické a vlastné značenie, podľa GPS

Cieľ: Základná škola Považská Teplá, uzávierka trás vrátane cieľa je o 16:00 h. Ak bude účastník v stanovenom čase v cieli s potvrdením predpísaných kontrol, obdrží účastnícky odznak.

Štartovné: registrovaní členovia (KST, TOM, KČT a pod.) po predložení preukazu 0,70 €

                  deti do 15 r. a seniori nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti 0,70 €

                  majster turistiky, ZŤP, ZŤPS, deti z detských domovov + doprovod zadarmo

                  ostatní 1 €

Doprava: je zabezpečená mimoriadnou kyvadlovou dopravou z Považskej Bystrice do Považskej Teplej po trase linky MHD č. 5 v cca polhodinových intervaloch od 7:00 do 10:00 h, popoludní z Považskej Teplej do Považskej Bystrici tiež v cca polhodinových intervaloch od 14:00 do 17:00 h. Cena jednotná: 0,50 €

Vjazd do obce z hlavnej cesty pre súkromné motorové vozidlá bude UZATVORENÝ. Pre účastníkov pochodu budú k dispozícii parkoviská a odstavné plochy za budovou železničnej zastávky. Peší prístup na štart je po červenej turistickej značke - smer Manínska tiesňava (cca 5 minút)

Informácie: Pavol Uriča +421 908 404 591, www.manin.sk, kst@manin.sk

Organizátori: Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá a Mesto Považská Bystrica

Spoluorganizátori: ZŠ s MŠ Považská Teplá, PX Centrum Považská Bystrica

Čas a miesto konania