Jaričku vám nesieme

Tradičný jarný program súborov Mestského folklórneho štúdia v Považskej Bystrici.

Účinkujú: DFS Mladosť a jeho ľudová hudba, prípravky MFŠ

Námet, scenár, réžia: Janka a Milan Jakoviechovci

Hudobná úprava: Alena Čičková a Dobroslav Kortman

Vstupné: deti 1 €, dospelí 3 €

Predpredaj vstupeniek od 18. 2. 2019 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 h, v stredu od 8:00 do 18:00 h, obedová prestávka: 11:30 - 12:15 h, tel. 042/4326 545, 0917 450 666.

Rezervácie vstupeniek od 18. 2. 2019. Upozornenie: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia!  Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek prosíme nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 23.2.2019. Po tomto termíne budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

 

 

 

Čas a miesto konania