Horomil fest 2021 štvrtok

XIII. ročník festivalu hôr a cestovania

Modrý blok

18:00  Jakub Cíbik - Bielokarpatský ovocný poklad

19:00  Róbert Fapšo - Náš svet

19:45  Mountain Lovers - Bicykel, svet a my dvaja

 

Predaj vstupeniek iba na mieste alebo online www.horomilfest.sk

Podujatie sa koná s finančnou podporou Mesta Považská Bystrica.

Projekt bol podporený z Participatívneho komunitného rozpočtu TSK.

Čas a miesto konania