Helenské hodové slávnosti

18. ročník kultúrno-spoločenského podujatia na najväčšom sídlisku v meste.

Program:

10,00 h  Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

15,30 h  Kultúrny program (areál ihriska pod kaplnkou)

  • SZUŠ STELLA
  • Peter STAŠÁK
  • sólisti Donského kozáckeho chóru Voľnij Don
  • HEĽENINE OČI
  • Ľudová veselica so skupinou RABAKA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Sprievodné atrakcie: stánky umeleckých a ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením...

Sprievodné podujatie:

Výstava fotografií FOTOROZKVET 2018 a detských výtvarných prác od 13,00 do 18,00 h (vestibul SZŠ DSA Rozkvet)

Vernisáž výstavy: sobota 18. 8. 2018 o 18,00 h

 

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, VMČ Rozkvet

 

Čas a miesto konania