Helenské hodové slávnosti 2023

22. ročník kultúrno-spoločenského podujatia na najväčšom sídlisku v Považskej Bystrici

10,00 h  Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

13,00 - 18,00 h  Výstava fotografií z fotografickej súťaže FotoROZKVET pod odbornou garanciou Ing. Juraja Pekára a výstava detských výtvarných prác (vestibul Súkromnej ZŠ DSA Rozkvet)

15,30 h Kultúrny program (areál detského ihriska pod kaplnkou)

Teáter KOMIKA - Príbeh rytiera

Súkromná ZUŠ STELLA

DFS DÚBRAVČEK, Plevník-Drienové

ELÁN TRUBUTE

Sestry BACMAŇÁKOVÉ a hudobná skupina EVERLONG

Moderátor: Pavol Hrobárik

Sprievodné atrakcie (stánky umeleckých a ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením)

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, VMČ Rozkvet

Čas a miesto konania