Helenské hodové slávnosti 2022

21. ročník kultúrno-spoločenského podujatia na najväčšom sídlisku v Považskej Bystrici

10,00 h  Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

13,00 - 18,00 h  Výstava fotografií z fotografickej súťaže FotoROZKVET a detských výtvarných prác (vestibul Súkromnej ZŠ DSA Rozkvet)

15,30 h Kultúrny program (areál detského ihriska pod kaplnkou)

Mažoretky CVČ

SRANDA BANDA

FS POVAŽAN a SENIORPOVAŽAN

LUDO KURUC BAND - Karol Duchoň revival

Števo HRUŠTINEC a hudobná skupina AKROPOLA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Sprievodné atrakcie (stánky umeleckých a ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením)

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, VMČ Rozkvet

Čas a miesto konania