Helenské hodové slávnosti 2021

20. ročník kultúrno-spoločenského podujatia na najväčšom sídlisku v Považskej Bystrici

10,00 h  Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

13,00 - 18,00 h  Výstava fotografií z fotografickej súťaže FotoROZKVET (vestibul Súkromnej ZŠ DSA Rozkvet)

15,30 h Kultúrny program (areál detského ihriska pod kaplnkou)

Andrea Foťková a Vladimír Martikáň

Jaro Gažúr

Barbora Piešová so skupinou

Karel Gott Revival

Moštenskí Pajtáši

Moderátor: Pavol Hrobárik

Sprievodné atrakcie (stánky umeleckých a ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením)

 

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, VMČ Rozkvet

Čas a miesto konania