Helenské hodové slávnosti 2019

19. ročník kultúrno-spoločenského podujatia na sídlisku Rozkvet

10,00 h Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

15,30 h Kultúrny program (areál detského ihriska pod kaplnkou)

  • SZUŠ STELLA Považská Bystrica
  • Detský súbor ROZKVEŤÁČIK, CCVČ Rozkvet
  • Dievčenská spevácka skupina Studnička, Dolná Mariková
  • Jaroslav Gažúr
  • Silvia a Peter Klimentovci
  • TEAM revival, Martin
  • HAPPYBAND ORCHESTRA

Moderátor: Pavol Hrobárik

Sprievodné akcie:

výstava fotografií súťaže FotoRozkvet 2019 a výtvarných prác (vestibul SZŠ DSA Rozkvet od 13,00 do 18,00 h)

stánky umeleckých a ľudových remeselníkov, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a VMČ Rozkvet

 

Čas a miesto konania