Happy Minor 2023

Stretnutie kultúry národnostných menšín (česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska) v rámci kultúrneho leta na fontáne

Vystúpia:

vanSwing, spevácka skupina Turztal, Obidský citarový súbor Ebedi citerazenekar, Trio Sempre Dolce, Mužáci Moravia, Jiří Helán a Moravská muzika Petra Mikulky, Sendreiovci

Podujatie je realizované z fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2023.

Vstup voľný

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica

Čas a miesto konania