Fred Apke: HORÚCA SPRCHA

Komédia o partnerských vzťahoch. Prináša humornú a zároveň pravdivú správu o inštitúcii manželstva. Na diváka čaká množstvo zábavných situácií, prekvapivých gagov, konverzačná ľahkosť aj situačná premenlivosť. A to všetko korunované vynikajúcimi hereckými výkonmi, garantujúcimi nezabudnuteľný divadelný zážitok.

Autor hry dodáva: Predstavenie je určené všetkým, ktorí vo svojom živote bojujú o lásku a harmóniu vo vzájomných vzťahoch. A často aj prehrávajú. Ak ja, ako autor, odkryjem mechanizmus ne-fungovania partnerských vzťahov, zamierim na ne reflektor humoru a vtipu, tak sa divák pri ďalšej hádke vo svojom reálnom živote možno dokáže správať inak. Najdôležitejšie je, aby sme sa vedeli zasmiať sami na sebe. Vtedy sa začneme k sebe správať s väčšou toleranciou a úctou."

Hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Přemek Boublík, Katarína Ivanková, Jakub Lorencovič

Vstupné: 15 EUR

Prijímame aj kultúrne poukazy.

Predpredaj vstupeniek od 6.9.2018 v TIK-u.

Rezervácia vstupeniek od 6.9.2018. POZOR!!! ZMENA!!! Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia. Nevyzdvihnutá rezervovaná vstupenka bude po tomto termíne uvoľnená späť do predaja. Posledný možný deň rezervácie voľných vstupeniek je 21.9.2018. Po tomto termíne budú voľné vstupenky k dispozícii na priamy predaj v Turistickej informačnej kancelárii.

 

 

Čas a miesto konania