FOTOROZKVET 2024 - letná fotografická súťaž

FOTOROZKVET 2024 - letná fotografická súťaž

Výbor mestskej časti Rozkvet a PX Centrum Považská Bystrica vyhlasujú 24. ročník letnej fotografickej súťaže Foto ROZKVET 2024. Tradičná fotografická súťaž oslovuje širšiu fotografickú verejnosť od mladých začínajúcich autorov po pokročilých skúsených fotografov. To vytvára predpoklady na konfrontáciu tvorby bez väčších obmedzení. Súťaž a najmä výstava súťažných a ocenených fotografií sú súčasťou letných Helenských hodových slávností na sídlisku Rozkvet a osviežením kultúrneho života v meste a na sídlisku počas letných mesiacov. Organizačným a odborným garantom súťaže je Ing. Juraj Pekár.

V 24. ročníku fotografickej súťaže Foto ROZKVET 2024 sú vyhlásené nasledovné témy:

 1.   Spomienky na letné potulky

Letné, dovolenkové, prázdninové, cestovateľské a turistické fotografie z potuliek po Trenčianskom kraji, Slovensku, ale aj vo svete.

2.   Čierna a biela sú “in”

Čiernobiela fotografia má svoje čaro. Dnes opäť objavujeme jej krásu. Námetom fotografií môže byť portrét, krajina, mesto, architektúra, ..., témy nie sú obmedzené. Podstatné sú farby: čierna a biela.

3.   Môj domáci miláčik

Domáce zvieratko je často ďalším členom rodiny. Točí sa okolo neho celá rodina, vzniká množstvo zaujímavých, milých i vtipných situácií a určite aj mnoho fotografií ...

Fotografická súťaž začína 1. júna 2024 zverejnením súťažných podmienok a súťažných tém. Do všetkých súťažných tém je možné prihlásiť tradičné klasické fotografie na fotografickom papieri alebo digitálne fotografie vo formáte JPG. Klasické fotografie označené na zadnej strane menom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom doručte alebo posielajte najneskôr do 31. júla 2024 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica alebo doručte do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3. Digitálne fotografické snímky v elektronickom formáte JPG posielajte doplnené uvedenými údajmi e-mailom na adresy uvedené v súťažných podmienkach. Podrobné podmienky fotografickej súťaže sú zverejnené v rubrikách Aktuality a Výbory v mestských častiach/Rozkvet na webovej stránke mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk, PX Centra www.pxcentrumpb.sk a na facebooku mesta a PX Centra. Najlepšie fotografie budú ocenené a vystavené na výstave fotografií v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA na sídlisku Rozkvet v mesiaci august počas konania Helenských hodových slávností. Milí fotografi, tešíme sa na Vašu účasť v súťaži a zaujímavé súťažné fotografie!

VMČ Rozkvet

PX Centrum Považská Bystrica

Juraj Pekár, garant súťaže

 

 

avf_text.jpg