Dnes je 25.07.2021, meniny má Jakub.
FOTOROZKVET 2020 - podmienky súťaže

FOTOROZKVET 2020 - podmienky súťaže

15.06.2020 10:17:35 | vytlačiť

Letná fotografická súťaž „FOTOROZKVET2020

organizovaná Výborom mestskej časti Rozkvet a PX Centrom Považská Bystrica

 

Podmienky súťaže

 

 1. Časový priebeh súťaže

Fotografická súťaž prebieha v termíne od 1.6.2020 do 31.7.2020. Informácie o súťaži a jej podmienkach budú zverejnené prostredníctvom regionálnych novín „PB novinky“, MY Noviny stredného Považia (Obzor), vysielania regionálnych TV staníc, internetovej stránky mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, informácií v grafickom informačnom systéme autobusov MHD v Považskej Bystrici a plagátmi v informačných vitrínach mesta.

 

 1. Forma súťaže

Súťaž bude prebiehať v dvoch formách:

 1. tradičná (klasická) fotografia;
 2. digitálne snímky v elektronickom formáte (jpg).

Súťažiť je možné prostredníctvom oboch foriem vo všetkých súťažných témach.

 

 1. Témy fotografickej súťaže

Pre fotografickú súťaž FotoROZKVET2020 sú vyhlásené nasledovné témy:

 1. Čarovné Slovensko

Známe a neznáme miesta našej vlasti objektívom fotoaparátu.

 1. Svet v obrazoch

Fotografické zážitky z ciest po svete.

 1. Návraty ...

Helenské hodové slávnosti a letná fotografická súťaž majú 20 rokov. Pohľad do histórie ...

 

Mimoriadna téma

 • #taktosmetozvladali

Život Považskobystričanov v mimoriadnych podmienkach pandémie COVID-19.

 

 1. Priebeh súťaže

Fotografická súťaž bude prebiehať v termíne od 1.6.2020 do 31.7.2020. Do každej súťažnej témy môže jeden účastník zaslať maximálne päť fotografií. Fotografie by nemali byť staršie ako 5 rokov.

 1. a) Tradičná fotografia

Pre klasické fotografie v tradičnej forme na fotografickom papieri je odporúčaný minimálny formát 13x18 cm. Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená menom a priezviskom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom. Ďalej musí obsahovať názov súťažnej témy, názov snímky a rok vyhotovenia. Fotografie je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2020 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71-57, 017 01 Považská Bystrica (Východná ulica) alebo doručiť do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3, Považská Bystrica.

 1. b) Digitálne fotografické snímky v elektronickom grafickom formáte (JPG)

Digitálne fotografické snímky v elektronickom grafickom formáte JPG je potrebné poslať e-mailom na adresu: juraj.pekar.pb@gmail.com alebo na adresu pbn@povazska-bystrica.sk najneskôr do 31. júla 2020. V predmete správy uviesť: „FOTOROZKVET2020“. V texte sprievodnej správy uviesť súťažnú tému, názov súťažných fotografií, rok vyhotovenia fotografií a údaje o súťažiacom: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie je maximálne 3600 pixelov a veľkosť súboru do 8 MB. Optimálne rozlíšenie 300 DPI.

Súťaž nie je obmedzená z hľadiska veku súťažiacich.

 

 1. Ocenenia

V každej súťažnej téme budú ocenené tri najlepšie fotografie alebo súbory fotografií a udelené diplomy a vecné odmeny. V mimoriadnej téme bude vyhodnotený a odmenený najzaujímavejší fotografický príspevok. Výhercovia budú o umiestnení vyrozumení e-mailom alebo telefonicky. Ceny budú výhercom odovzdané na vernisáži výstavy fotografií 22.8.2020. V prípade akýchkoľvek zmien vyvolaných opatreniami vyplývajúcimi z mimoriadnej situácie (COVID-19) bude organizátor o zmenách včas informovať spôsobom v mieste obvyklým.

 

 1. Účastníci súťaže

Súťaž je určená predovšetkým obyvateľom mesta Považská Bystrica. Súťaže sa môže zúčastniť každý jej obyvateľ, ktorý sa prihlási do súťaže a osobne prinesie alebo poštou zašle fotografie na vyššie uvedené adresy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj „cezpoľní“ záujemcovia.

 

Účastník fotosúťaže vyhlasuje, že:

 1. fotografie zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie v neobmedzenom rozsahu,
 2. osoby zachytené na ním zaobstaraných snímkach súhlasia s uverejnením snímok na výstavách, v regionálnych médiách, v prostriedkoch MHD, na web stránkach mesta Považská Bystrica a PX Centra Považská Bystrica, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica,
 3. v prípade, že na súťažnej fotografií bude zachytená zreteľne identifikovateľná osoba uvedie na zadnej strane predmetnej fotografie alebo v sprievodnom dokumente k doručeným snímkam v elektronickom formáte písomný súhlas uvedenej osoby s jej uverejnením v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
 4. zaslaním fotografie poskytuje vyhlasovateľovi súhlas na zverejnenie fotografií na verejných výstavách, na web stránkach mesta a PX Centra, v miestnych médiách, v prostriedkoch MHD, prípadne v ďalších propagačných materiáloch vydaných Mestom Považská Bystrica, a to počas trvania autorských práv k danej fotografii,
 5. účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ.

 

 1. Ďalšie podmienky pre fotografie

Každá zo súťažných fotografií podlieha schváleniu administrátora súťaže. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré nesúvisia s témou vyhlásenej fotografickej súťaže, autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko, majú neetický obsah, sú vybavené vulgárnym, hanlivým, či inak pohoršujúcim popisom, boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, ako je účastník súťaže, nevyhovujú kvalitou alebo rozlíšením, obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu.

Všetky originálne klasické fotografie sa po skončení súťaže a následnej výstavy vrátia späť účastníkom súťaže.

 

 1. Spôsob vyhodnotenia súťaže

Poradie súťažných fotografií a víťazov v jednotlivých témach stanoví odborná porota, ustanovená vyhlasovateľom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

V Považskej Bystrici 27.5.2020

 

 

Ing. Juraj Pekár, VMČ Rozkvet,

PX Centrum Považská Bystrica


Novinky

04.01.2021 11:46:42 Za nami

UŽ TI NIKDY NENALETÍM

Vo štvrtok 10. decembra 2020 pripravilo PX Centrum v spolupráci s OZ MÚZA TEATRO divadelnú komédiu španielskeho autora ...

18.12.2020 11:09:03 Za nami

Predvianočná nálada

V utorok 15. decembra 2020 sa v kine Mier uskutočnil hudobno-zábavný program s názvom Predvianočná nálada. ...

18.12.2020 09:28:19 Za nami

Pavel "Hirax" Baričák - motivačná prednáška

V stredu 7. októbra 2020 zavítal do kina Mier slovenský prozaik, básnik, hudobník, cestovateľ a bloger ...

06.10.2020 12:54:37 Za nami

RND: Mužské oddelenie - repríza

V pondelok 21. septembra 2020 sa v kine Mier uskutočnila repríza predstavenia Radošinského naivného divadla s ...

06.10.2020 12:48:51 Za nami

PROGRES 25 rokov s vami

Vo štvrtok 10. septembra 2020 sa v kine Mier uskutočnil hudobný program skupiny Progres s názvom ...

06.10.2020 12:39:38 Za nami

Zuzana Bobovská-Bošková - výstava obrazov

Od 28. augusta do 28. septembra 2020 bola vo výstavnej miestnosti kina Mier sprístupnená výstava obrazov ...