Fidlikanti deťom

Hudobno-zábavný program pre deti na ľudovú nôtu

Vstup voľný

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania